[DEV] It's development site

活動剪影

培訓課程

培訓課程

為了為師友活動作好準備,友師參與了一系列的培訓課程,課程的主題包括「義務工作與優良準則」、「與青年建立信任之要訣」及「成為優秀青年友師」。下列是一些培訓課程的花絮: 

 
     
 
     
 

友師分享

 
     
 

分組討論

 
     
 
     
 

綜合培訓